безсилен


безсилен
(слаб) weak, feeble, impotent
(безвластен) powerless
(безпомощен) helpless
прен. emasculate
той е безсилен да му помогне it is not in his power to help him
* * *
безсѝлен,
прил., -на, -но, -ни (слаб) weak, feeble, effete, impotent; feckless; (безвластен) powerless; (безпомощен) helpless; прен. emasculate; той е \безсиленен да му помогне it is not in his power to help him.
* * *
forceless; impotent; impuissant; low{lou}; nerveless; powerless
* * *
1. (безвластен) powerless 2. (безпомощен) helpless 3. (слаб) weak, feeble, impotent 4. прен. emasculate 5. той е БЕЗСИЛЕН да му помогне it is not in his power to help him

Български-английски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

 • безсилен — прил. слаб, немощен, изтощен, отпаднал, без сили, изнурен, изнемощял, неспособен, безпомощен, беззащитен прил. недъгав прил. отпуснат, инертен …   Български синонимен речник

 • Галецкий, Семён Яковлевич — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Галецкий. Семён Яковлевич Галецкий укр. Семен Галецький …   Википедия

 • беззащитен — прил. безпомощен, безсилен, немощен, слаб, незащитен, изложен на опасност, изоставен …   Български синонимен речник

 • безпомощен — прил. беззащитен, изоставен, безсилен, слаб, немощен прил. безизходен, безнадежден прил. неопитен, наивен, не от този свят прил. слисан, смаян, изплашен …   Български синонимен речник

 • грохнал — гл. отпаднал, изнемощял, уморен, преуморен, изморен, изтощен, съсипан, немощен, изнурен, безсилен, разкапан, сломен, отпуснат, смазан, слаб гл. стар, престарял, преминал години, застарял гл. омаломощен, отчаян, покрусен гл. старчески, сенилен,… …   Български синонимен речник

 • заморен — прил. уморен, изнурен, изтощен, изморен, изнемощял, слаб, обезсилен, безсилен, морен, задъхан, запъхтян …   Български синонимен речник

 • изморен — прил. изтощен, отпаднал, заморен, уморен, морен, преуморен, немощен, изнемощял, грохнал, изнурен, омаломощен, слаб, отслабнал, капнал, сломен, безсилен, обезсилен, отруден, пресилен, смазан от умора прил. омърлушен, унил, повехнал, изпит, измъчен …   Български синонимен речник

 • изнемощял — прил. безсилен, отслабнал, отпаднал, уморен, слаб, немощен, изморен, преуморен, изтощен, изнурен, посърнал, унил, паднал от умора, примрял, каталясал, отмалял, престарял …   Български синонимен речник

 • изнурен — прил. изтощен, отпаднал, изморен, заморен, уморен, морен, преуморен, немощен, изнемощял, грохнал, омаломощен, слаб, отслабнал, капнал, сломен, безсилен, обезсилен, отруден, пресилен, смазан от умора прил. омърлушен, унил, повехнал, изпит, измъчен …   Български синонимен речник

 • изтощен — прил. отпаднал, изморен, заморен, уморен, морен, преуморен, немощен, изнемощял, грохнал, изнурен, омаломощен, слаб, отслабнал, капнал, сломен, безсилен, обезсилен, отруден, пресилен, смазан от умора прил. омърлушен, унил, повехнал, изпит, измъчен …   Български синонимен речник

 • изхабен — прил. похабен, употребен, захабен, изтрит, изтъркан, не влиза в работа, взел дал, стар, негоден, негоден за употреба, износен, развален, свършил, изпял си песента прил. прахосан, разпилян, пропилян прил. слаб, изтощен, немощен, безсилен прил.… …   Български синонимен речник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.